Konrad Glombik

Profesor teologii moralnej i duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, redaktor naczelny półrocznika „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”

Professor of moral theology and spirituality at the Faculty of Theology of the University of Opole, editor-in-chief of “Theological-Historical Studies of Opole Silesia”

Box PDF